Oživte vašu zašednutú terasu, ktorú budete mať ako novú a predĺžite tak jej životnosť. Ponúkame renováciu vaších drevených terás. Pomocou renovácie získate krásnu terasu, ktorá bude spĺňať predstavu dokonalej terasy.